Skład Rady Rodziców 2018/2019

  • Drukuj
 
1. Przewodniczący:  Podlipna Anna
 
2. Z-ca przewodniczącego: Teresińska Aneta
 
3. Skarbnik: Kozłowska Beata