Komunikat ws. parkowania

  • Drukuj

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 i Niepublicznego Gimnazjum w Słupsku oraz w związku z obowiązującym na terenie placówki znakiem zakazu ruchu (znak B-1 ustawiony przy bramie wjazdowej), proszę o respektowanie w/w przepisu ruchu drogowego i niepozostawianie samochodów na terenie szkoły. Umieszczona pod znakiem tabliczka informuje, kto jest upoważniony do wjazdu. W przypadku stwierdzenia nierespektowania powyższego będą informowane odpowiednie służby.

Mirosław Gubernat

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7

i Niepublicznego Gimnazjum w Słupsku